Av铆s legal

1. Introducci贸

El present av铆s legal cont茅 les normes d'煤s del portal www.hostaldelcarme.com que HOSTAL DEL CARME S.L com a titular d'aquest, posa a disposici贸 dels usuaris d'Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informaci贸 sobre els productes i serveis oferts. L'acc茅s i/o utilitzaci贸 del portal atribueix la condici贸 d'usuari del mateix i suposa la plena acceptaci贸 d'aquestes condicions generals, que seran d'aplicaci贸 sense perjudici de les condicions particulars o especials que, en el seu cas, s'estableixen. Si no accepta aquestes condicions d'煤s, ha d'abstenir-se d'accedir i/o utilitzar el portal.


2. Identitat del titular del lloc web

En compliment del deure d'informaci贸 establert en l'article 10 de la llei 34/2002, de l'11 de Juliol, dels Serveis de la Societat de la Informaci贸 i Comer莽 Electr貌nic, s'informa de les dades identificatives de l'empresa HOSTAL DEL CARME S.L

 • Denominaci贸: HOSTAL DEL CARME, S.L.
 • Domicili social: Carretera NACIONAL II KM 504 25330 VILAGRASSA
 • Inscripci贸: Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida , Tomo 186, Libro 140,Folio 93,Hoja 1824
 • CIF: B25031568
 • Tel猫fon: 973 311 000
 • Fax: 973 310 777
 • E-mail: info@hostaldelcarme.com

3. Usuaris

Encara que l'acc茅s i/o utilitzaci贸 del portal no exigeix el registre dels usuaris, 茅s possible que la utilitzaci贸 d'alguns serveis es condicioni a la pr猫via complementaci贸 d'un formulari del registre i a l'ocupaci贸 d'una clau d'acc茅s composta d'un codi d'usuari (login) i una contrasenya (password), que rebr脿 despr茅s d'haver completat el proc茅s de registre.

Per aix貌 en relaci贸 amb el proc茅s de registre i a les dades que es sol路liciten, l'usuari est脿 obligat a facilitar i mantenir la informaci贸 de forma vera莽, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificaci贸 a HOSTAL DEL CARME S.L.

A m茅s l'usuari es compromet a fer un 煤s diligent del codi d'usuari (login i password), a no posar-los a disposici贸 de tercers i a comunicar a info@hostaldelcarme.com la seva p猫rdua o robatori i el possible acc茅s per un tercer a aquestes, sent l'usuari l'煤nic responsable fins a la citada notificaci贸.


4. Propietat intel.lectual i industrial

Aquesta Web 茅s propietat de HOSTAL DEL CARME S.L.

L'usuari reconeix que HOSTAL DEL CARME 茅s titular exclusiu o t茅 la corresponent llic猫ncia dels continguts d'aquesta p脿gina Web, aix貌 茅s, i a t铆tol merament enunciatiu, sobre els textos, comentaris, missatges, fotografies, dissenys, logos, codi font, gr脿fics, imatges, dibuixos, 脿udios, v铆deos, programes inform脿tics, productes multim猫dia, el "look-and-feel", les marques, els noms comercials i els signes distintius que apareixen en aquesta.

L'acc茅s per l'usuari a aquesta p脿gina Web no implica cap tipus de ren煤ncia, transmissi贸, cessi贸 total o parcial o llic猫ncia d'aquests drets de propietat intel路lectual i industrial, ni confereix cap dret d'utilitzaci贸, alteraci贸, explotaci贸, reproducci贸, distribuci贸, comunicaci贸 p煤blica, transformaci贸, etc, sense la pr猫via i expressa autoritzaci贸 per escrit dels respectius titulars d'aquests drets.

S'autoritza a l'usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits a la Web exclusivament pel seu 煤s personal, privat i no lucratiu, 茅s a dir, sense fins comercials i sempre que es mantingui la indicaci贸 sobre el seu origen i autoria amb el s铆mbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars, 茅s a dir: 漏 HOSTAL DEL CARME. Tots els drets reservats.

L'usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, 漏 i TM que apareixen a la p脿gina Web, en qualsevol dels materials que cont茅, en qualsevol dels seus serveis o informaci贸 obtinguts a trav茅s dels mateixos, amb el fi d'assegurar la protecci贸 d'aquests drets.

L'enviament per part de l'usuari d'informacions, comentaris, fotografies o propostes (en endavant, continguts) al portal o a HOSTAL DEL CARME a trav茅s del correu electr貌nic, fax, correu postal, formularis o de qualsevol altre mitj脿, implica per aquest simple fet i sense necessitat de posteriors requisits, l'atorgament a HOSTAL DEL CARME d'una llic猫ncia gratu茂ta, amb car脿cter no exclusiu, mundial i per tot el temps que permet la legislaci贸 vigent per utilitzar-los per qualsevol finalitat, incl貌s, amb car脿cter enumeratiu i no limitat, la reproducci贸, la comunicaci贸 p煤blica, la posta a disposici贸, la distribuci贸, la transformaci贸, la traducci贸, la divulgaci贸, el rebuig o eliminaci贸 de la informaci贸, l'edici贸, la incorporaci贸 a bases de dades, l'explotaci贸 comercial, en qualsevol format, mitj脿 o tecnologia actualment coneguda o que es pot con猫ixer en el futur, en tot o en part, de tal continguts, llic猫ncia que permetr脿 l'autoritzaci贸 per incorporar-los i comercialitzar-los en suports com paper, CD-ROM, DVD, Internet, la Web i les xarxes socials. Igualment, l'usuari atorga el dret a cedir i /o subllicenciar els continguts mencionats a tercers.

L'usuari es fa responsable de que els continguts remesos no infringeixen drets de tercers ni vulneren qualsevol normativa vigent, ni es tracta d'informaci贸 confidencial o secreta. Els usuaris, a m茅s a m茅s, assumeixen l'obligaci贸 de mantenir a HOSTAL DEL CARMEi/o als seus representants, socis, gerents, apoderats, treballadors, etc. indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogu茅s derivar de l'exercici d'accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa en la transgressi贸 dels drets de tercers o de la legislaci贸 vigent.


5. Protecci贸 de dades personals

Per utilitzar o tenir acc茅s a algun dels continguts i/o serveis del portal, HOSTAL DEL CARME podr脿 sol路licitar la complementaci贸 de formularis que impliquen el tractament de dades de car脿cter personal.

En compliment del que disposa la Llei Org脿nica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecci贸 de dades de Car脿cter Personal, el seu Reglament de Desenvolupament aprovat mitjan莽ant Real Decret 1720/2007 del 21 de Desembre i en la Llei 34/2002, de l'11 de Juliol, del Serveis de la Societat de la Informaci贸 i del Comer莽 Electr貌nic, HOSTAL DEL CARME l'informa que les dades personals que ens comunica en aquest acte, inclosa la seva adre莽a electr貌nica i aquelles dades sobre les quals HOSTAL DEL CARME tingui acc茅s com a conseq眉猫ncia de la navegaci贸 o de la relaci贸 establerta amb l'usuari, incl貌s despr茅s de la seva finalitzaci贸, seran tractades en el corresponent fitxer de HOSTAL DEL CARME que es troba degudament inscrit en el Registre General de l'Ag猫ncia Espanyola de Protecci贸 de Dades amb les finalitats que consten en l'esmentada declaraci贸.

L'usuari declara que tota la informaci贸 que subministra 茅s vera莽, exacta i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada i a comunicar tots els canvis de forma immediata. En aquells sup貌sits en que l'usuari facilit茅s dades personals d'unes altres persones f铆siques, aquest assumeix l'obligaci贸 d'observar, respecte a les esmentades dades, les exig猫ncies derivades de la Llei Org脿nica 15/1999, del 13 de Desembre (LOPD), espec铆ficament, dels deures de qualitat, informaci贸 i de sol路licitud del consentiment a les persones titulars de les dades personals que les concerneixen pel seu tractament.

Mitjan莽ant la complementaci贸 del formulari de registre i la seva acceptaci贸 mitjan莽ant el clic del bot贸, aix铆 com la remissi贸 de qualsevol informaci贸 a trav茅s de qualsevol tipus de formularis electr貌nics o per correu electr貌nic, fax, sms, etc. l'usuari manifesta expressa i inequ铆vocament el seu consentiment perqu猫 les dades de car脿cter personal subministrades, siguin incorporades al fitxer corresponent i tractades amb finalitats de publicitat i prospecci贸 comercial per enviar-li publicitat per qualsevol mitj脿, incl貌s el correu postal, electr貌nic, sms, fax o equivalent dels productes i serveis, les activitats, publicacions de HOSTAL DEL CARME o de tercers. Si no desitja que les seves dades personals siguin tractades amb finalitat publicit脿ria, marqui la casella que consti en l'apartat "contacta鈥 d'aquesta mateixa web.

L'煤s de la present Web est脿 limitada a majors d'edat, per la qual cosa poden ser objecte de tractament les dades personals de menors d'edat, ser脿 requisit imprescindible que obtinguin pr猫viament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors a c脿rrec seu.

Malgrat que HOSTAL DEL CARME ha adoptat els nivells de seguretat de protecci贸 de les dades personals, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat Internet no s贸n inexpugnables.

Els usuaris que han facilitat les seves dades podran dirigir-se a HOSTAL DEL CARME, com a responsable del fitxer per exercir els seus drets d'acc茅s, rectificaci贸, cancel路laci贸 de dades, dret a l鈥檕blit, portabilitat i oposici贸 de l'煤s i cessi贸 de les dades, aix铆 com el dret a revocar el consentiment prestat, drets que podran ser executats per l'usuari o, en el seu cas, per qui el representa, mitjan莽ant sol路licitud escrita i firmada, dirigida a la seg眉ent direcci贸: HOSTAL DEL CARME, Avd CATALUNYA 112 25300 TARREGA. La sol路licitud haur脿 de contenir les seg眉ents dades: nom i cognom de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotoc貌pia del Document Nacional d'Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.


6. 脷s de cookies

Respecte a l'煤s de cookies, HOSTAL DEL CARME informa a l'usuari que quan navega per les diferents pantalles i p脿gines d'aquest lloc Web s'utilitzen cookies. Les cookies s贸n un petit arxiu de text que el servidor pot guardar en el disc dur d'un equip per emmagatzemar algun tipus d'informaci贸 sobre l'usuari. Les cookies nom茅s poden ser llegides pel lloc Web que ho envia a l'equip. No 茅s un arxiu executable ni pot propagar ni contenir virus. HOSTAL DEL CARME utilitza aquestes dades amb el fi 煤ltim de millorar els seus serveis.
La informaci贸 que s'emmagatzema mitjan莽ant aquest mecanisme permet recon猫ixer a l'usuari en les seves diferents visites al lloc Web, a m茅s a m茅s de facilitar informaci贸 sobre la data i hora de la visita, mesura alguns par脿metres del tr脿fic dintre del mateix lloc Web i estimar el nombre de visites realitzades permetent a HOSTAL DEL CARME informar, enfocar i reajustar els serveis que ofereix en la forma m茅s efectiva. Les cookies utilitzades s贸n emmagatzemades en el disc dur de l'usuari per貌 no permeten llegir les dades contingudes en ell, ni llegir els arxius cookies creats per altres prove茂dors. Les cookies utilitzades no s贸n invasives ni nocives, podent desactivar-se mitjan莽ant l'opci贸 corresponent que figura en el navegador.


7. Llei de serveis de la societat de la informaci贸

HOSTAL DEL CARME posa a disposici贸 dels Usuaris "links" a efectes purament informatius, per貌 sense que conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs Web als quals s'estableixen enlla莽os.

Per aix貌 HOSTAL DEL CARME no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la p脿gina Web a la qual s'estableix un enlla莽 des d'aquest lloc Web.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva p脿gina Web un enlla莽 o link cal al lloc Web de HOSTAL DEL CARME haur脿 de complir les condicions seg眉ents:

 • 1. No es realitzar脿 amb l'enlla莽, manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contraries a la llei, la moral o els bons costums, sobre HOSTAL DEL CARMEels seus directius, els seus empleats, els seus productes, els seus serveis, etc.
 • 2. No s'autoritzen enlla莽os des de p脿gines que continguts il路l铆cits o il路legals, manifestacions racistes, degradants, pornogr脿fiques, etc.
 • 3. L'establiment del link no suposa que entre HOSTAL DEL CARME i el titular de la p脿gina Web en la qual s'estableix, existeix algun tipus de vincle o de relaci贸 jur铆dica.
 • 4. HOSTAL DEL CARME no ser脿 responsable dels continguts o serveis oferts en la Web des de la que es realitza el link.


8. Responsabilitat

EL鈥檜suari accepta que l'煤s del portal, dels continguts i/o dels serveis que es duguin a terme sota la seva 煤nica i exclusiva responsabilitat i que HOSTAL DEL CARME no garantitza que la informaci贸 sigui exacta, completa o actualitzada, ni tampoc existeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat i continu茂tat del funcionament d'aquest, ni dels continguts i/o serveis que s'incorporen ni controlen ni garanteixen l鈥檃bs猫ncia de virus ni d'altres elements que puguin produir alteracions en el sistema inform脿tic o en els documents electr貌nics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema inform脿tic.

HOSTAL DEL CARME exclou, amb tota l'extensi贸 permesa per l'ordenament jur铆dic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota la naturalesa que pugui haver-hi a la informaci贸 del portal ni a la falta de disponibilitat o de continu茂tat del funcionament del portal i dels continguts i/o serveis que s'incorporen.


9. Interrupci贸, suspensi贸 i cancel路laci贸

HOSTAL DEL CARME realitzar脿 tots els esfor莽os raonables per garantir l'accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l'any. No obstant aix貌, es reserva el dret a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i/o cancel路lar l'acc茅s, els serveis i/o els continguts del portal sense necessitat de previ av铆s i en qualsevol moment.


10. Llei aplicable i jurisdicci贸

Les presents condicions generals s'interpreten i regiran de conformitat amb la legislaci贸 Espanyola, a la que amb贸s parts se sotmeten de forma expressa. Si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre's a un altre, HOSTAL DEL CARME i l'Usuari, amb ren煤ncia expressa a qualsevol altre fur que poguessin correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.

漏 HOSTAL DEL CARME. Tots els drets reservats

Pol铆tica de cookies

Una cookie 茅s un petit fitxer de text que s鈥檈mmagatzema en el seu navegador quan visita casi qualsevol p脿gina web. La seva utilitat 茅s que la web sigui capa莽 de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquella p脿gina. Les cookies acostumen a guardar informaci贸 de car脿cter t猫cnic, prefer猫ncies personals, personalitzaci贸 de continguts, estad铆stiques d鈥櫭簊, enlla莽os a xarxes socials, acc茅s a les contes del usuari, etc. L鈥檕bjectiu de la cookie 茅s adaptar el contingut de la web al seu perfil i necessitats, sense les cookies els serveis oferts per qualsevol p脿gina es veurien minvats notablement. Si desitja consultar m茅s informaci贸 sobre qu猫 s贸n les cookies, qu猫 emmagatzemen, com eliminar-les, desactivar-les, etc, li preguem que es dirigeixi a aquest enlla莽.

Cookies utilitzades en aquest espai web

Seguin amb les directrius de l鈥橝g猫ncia Espanyola de Protecci贸 de Dades procedim a detallar l鈥櫭簊 de cookies que fa aquesta web amb el fi d鈥檌nformar-li amb la m脿xima exactitud possible.

Aquest espai web utilitza les seg眉ents cookies pr貌pies:

Cookies de sessi贸, per garantir que els usuaris que escriuen comentaris al blog siguin humans i no aplicacions automatitzades. D鈥檃questa forma es combat l鈥檚pam.

Nom de la cookie Tipus de cookie Prop貌sit de la cookie
PHPSESSID Sessi贸 Aquesta cookie 茅s utilitzada per el llenguatge d鈥檈ncriptaci贸 PHP per permetre que les variables de SESSI脫 siguin guardades en el servidor web. Aquestes cookies s贸n essencials per el funcionament de la web.
_utma,
_utmb,
_ubmc,
_utmz
Duradora Aquestes cookies s贸n establertes per Google Analytic per rastrejar el 煤s de la web. Aquestes cookies no s鈥檈stableixen si desconnectes cookies per aquesta web.

Aquest espai web utilitza les seg眉ents cookies de tercers:

Google Analytics: Emmagatzema cookies per poder elaborar estad铆stiques sobre el tr脿fic i volum de visites d鈥檃questa web. A l鈥檜tilitzar aquest servei web est脿 consentint el tractament de la informaci贸 sobre vost猫 per Google. Per tant, l鈥檈xercici de qualsevol dret en aquest sentit deur脿 fer-lo comunicant directament amb Google.

Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pr貌pies cookies per a que vost猫 pugui clicar en botons del tipus M鈥檃grada o Compartir.

 • YouTube
 • Twitter
 • Facebook

Desactivaci贸 o eliminaci贸 de cookies

En qualsevol moment podr脿 exercir el seu dret de desactivaci贸 o eliminaci贸 de cookies d鈥檃quest espai web. Aquestes accions es realitzen de forma diferent en funci贸 del navegador que s鈥檈st脿 utilitzant. Aqu铆 li deixem una guia r脿pida per als navegadors m茅s populars.

Notes adicionals

Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les pol铆tiques de privacitat que puguin tenir els tercers mencionats en aquesta pol铆tica de cookies.

Els navegadors web s贸n les eines encarregades d鈥檈mmagatzemar les cookies i des d鈥檃quest lloc poden efectuar el seu dret a l鈥檈liminaci贸 o desactivaci贸 de les mateixes. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulaci贸 de les cookies per part dels mencionats navegadors.

En alguns casos 茅s necessari instal鈥ar cookies perqu猫 el navegador no oblidi la seva decisi贸 de no acceptaci贸 de les mateixes.

En el cas de les cookies de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les cookies en servidors ubicats en Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en que sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a tal efecte. Segons Google no guarda la seva direcci贸 IP. Google Inc. 茅s una companyia adherida al Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecci贸 lligat a la normativa europea. Pot consultar informaci贸 detallada respecte aix貌 en aquest enlla莽. Si desitja informaci贸 sobre l鈥櫭簊 que Google dona a les cookies li adjuntem aquest altre enlla莽.

M茅s informaci贸 sobre les cookies

Qu猫 茅s una cookie?

Una cookie 茅s un fitxer de text inofensiu que s鈥檈mmagatzema al seu navegador quan visita quasi qualsevol p脿gina web. La utilitat de la cookie 茅s que la web sigui capa莽 de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquella p脿gina. Encara que molta gent no ho sap, les cookies es porten utilitzant des de fa 20 anys, quan van apar猫ixer els primers navegadors per a la World Wide Web

Qu猫 NO 脡S una cookie?

No 茅s un virus, ni un troi脿, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.

Quina informaci贸 emmagatzema una cookie?

Les cookies no solen emmagatzemar informaci贸 sensible per a vost猫, com targetes de cr猫dit o dades banc脿ries, fotografies, el seu DNI o informaci贸 personal, etc. Les dades que guarden s贸n de car脿cter t猫cnic, prefer猫ncies personals, personalitzaci贸 de continguts, etc.

El servidor web no li associa a vost猫 com a persona si no al seu navegador web. De fet, si vost猫 navega habitualment amb Internet Explorer i prova a navegar per la mateixa web amb Firefox o Chrome veur脿 que el web no s'adona que 茅s vost猫 la mateixa persona perqu猫 en realitat est脿 associant al navegador, no a la persona.

Quin tipus de cookies existeixen?

Cookies t猫cniques: S贸n les m茅s elementals i permeten, entre altres coses, saber quan est脿 navegant un hum脿 o una aplicaci贸 automatitzada, quan navega un usuari an貌nim i un registrat, tasques b脿siques per al funcionament de qualsevol web din脿mica.

Cookies d鈥檃n脿lisi: Recullen informaci贸 sobre el tipus de navegaci贸 que est脿 realitzant, les seccions que m茅s utilitza, productes consultats, franja hor脿ria d鈥櫭簊, idioma, etc.

Cookies publicit脿ries: Mostren publicitat en funci贸 de la seva navegaci贸, el seu pa铆s de proced猫ncia, idioma, etc.

Qu猫 s贸n les cookies pr貌pies i les de tercers?

Les cookies pr貌pies s贸n les generades per la p脿gina que est脿 visitant i les de tercers s贸n les generades per serveis o prove茂dors externs com Facebook, Twitter, Google, etc.

Qu猫 succeeix si desactivo les cookies?

Perqu猫 entengui les conseq眉猫ncies que pot tenir desactivar les cookies li mostrem uns exemples:

No podr脿 compartir continguts d鈥檃quella web en Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.

L鈥檈spai web no podr脿 adaptar els continguts a les seves prefer猫ncies personals, com acostuma a succeir a les tendes online.

No podr脿 accedir a l鈥櫭爎ea personal d鈥檃quella web, com per exemple La Meva Conta, el Meu Perfil, o les Meves Comandes.

Tendes online: Li ser脿 impossible realitzar compres online, hauran de ser telef貌niques o visitant la tenda f铆sica si 茅s que es disposa d鈥檈lla.

No ser脿 possible personalitzar les seves prefer猫ncies geogr脿fiques com franja hor脿ria, divisa o idioma.

L鈥檈spai web no podr脿 realitzar anal铆tiques web sobre visitants i tr脿fic a la web, fet que dificultar脿 que la web sigui competitiva.

No podr脿 escriure al blog, no podr脿 penjar fotografies, publicar comentaris, valorar o puntuar continguts. La web tampoc podr脿 saber si vost猫 茅s un hum脿 o una aplicaci贸 automatitzada que publica spam.

No es podr脿 mostrar publicitat monitoritzada, que provocar脿 reduir els ingressos publicitaris de la web.

Totes les xarxes socials utilitzen cookies, si les desactiva no podr脿 utilitzar cap xarxa social.

Es poden eliminar les cookies?

S铆. No nom茅s eliminar, sin贸 tamb茅 bloquejar, de forma general o particular per a un domini espec铆fic.

Per eliminar les cookies d鈥檜n espai web ha d鈥檃nar a la configuraci贸 del seu navegador i all脿 podr脿 cercar les associades al domini en q眉esti贸 i procedir a la seva eliminaci贸.

Configuraci贸 de cookies per als navegadors m茅s populars

A continuaci贸 li indiquem com accedir a una cookie determinada del navegador Chrome. Nota: aquests passos poden variar en funci贸 de la versi贸 del navegador:

 • Vagi a Configuraci贸 o Prefer猫ncies mitjan莽ant el men煤 Arxiu o b茅 clicant a la icona de personalitzaci贸 que apareix a dalt a la dreta.
 • Veur脿 diferents seccions, cliqui a l鈥檕pci贸 Mostrar opcions avan莽ades.
 • Vagi a Privacitat, Configuraci贸 de contingut.
 • Seleccioni Totes les cookies i les dades dels espais.
 • Apareixer脿 un llistat amb totes les cookies ordenades per domini. Perqu猫 li sigui m茅s f脿cil trobar les cookies d鈥檜n determinat domini introdueixi parcial o totalment la direcci贸 al camp Buscar cookies

Despr茅s de realitzar aquest filtre apareixer脿 en pantalla una o v脿ries l铆nies amb les cookies de la web sol鈥icitada. Ara nom茅s ha de seleccionar-la i pr茅mer la X per procedir a la seva eliminaci贸.

Per accedir a la configuraci贸 de les cookies del navegador Internet Explorer segueixi aquests passos (poden variar en funci贸 de la versi贸 del navegador):

 • Vagi a Eines, Opcions d鈥橧nternet.
 • Faci clic en Privacitat.
 • Mogui el lliscant fins a ajustar el nivell de privacitat que desitgi.

Per accedir a la configuraci贸 de cookies del navegador Firefox segueixi aquests passos (poden variar en funci贸 de la versi贸 del navegador):

 • Vagi a Opcions o Prefer猫ncies segons el seu sistema operatiu.
 • Faci clic en Privacitat.
 • A historial tri茂 Utilitzar una configuraci贸 personalitzada per l鈥檋istorial.
 • Ara veur脿 l鈥檕pci贸 Acceptar cookies, pot activar-la o desactivar-la segons les seves prefer猫ncies.

Per accedir a la configuraci贸 de cookies del navegador Safari para OSX segueixi aquests passos (poden variar en funci贸 de la versi贸 del navegador):

 • Vagi a Prefer猫ncies, despr茅s a Privacitat
 • En aquest lloc veur脿 l鈥檕pci贸 Bloquejar cookies perqu猫 ajusti el tipus de bloqueig que desitja realitzar.

Per accedir a la configuraci贸 de cookies del navegador Safari para iOS segueixi aquests passos (poden variar en funci贸 de la versi贸 del navegador):

 • Vagi a Ajustos, despr茅s a Safari.
 • Vagi a Privacitat i Seguretat, veur脿 l鈥檕pci贸 Bloquejar cookies perqu猫 ajusti el tipus de bloqueig que desitja realitzar.

Per accedir a la configuraci贸 de cookies del navegador per a dispositius Android segueixi aquests passos (poden variar en funci贸 de la versi贸 del navegador):

 • Executi el navegador i cliqui la tecla Men煤, despr茅s Ajustos.
 • Vagi a Seguretat i Privacitat, veur脿 l鈥檕pci贸 Acceptar cookies perqu猫 activi o desactivi la casella.

Per accedir a la configuraci贸 de cookies del navegador per a dispositius Windows Phone segueixi aquests passos (poden variar en funci贸 de la versi贸 del navegador):

 • Obri Internet Explorer, despr茅s M茅s, despr茅s Configuraci贸.
 • Ara pot activar o desactivar la casella Permetre cookies.
Utilitzem cookies pr貌pies i de tercers per millorar l'experi猫ncia de navegaci贸 i oferir-te continguts d'inter猫s. Si marques la casella o cont铆nues navegant considerem que acceptes l'煤s de les nostres galetes. Aceptar